Excel mang lại Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem th&#x
EA;m...Ẩn bớt

Nếu bạn thấy mình yêu cầu bung rộng hoặc bớt độ rộng mặt hàng và chiều cao cột trong Excel, có một vài phương pháp để điều chỉnh chúng. Bảng tiếp sau đây hiển thị form size tối thiểu, buổi tối đa và mặc định cho từng kích cỡ dựa trên thang điểm.

Bạn đang xem: Cách định dạng ô trong excel

Type

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu bạn đang thao tác ở dạng xem sắp xếp Trang (Dạng coi > Dạng xem Sổ có tác dụng việc > Bố trí Trang), bạn có thể chỉ định chiều rộng lớn cột hoặc độ cao hàng theo inch, centimet và milimet. Đơn vị giám sát được tính bởi inch theo khoác định. Đi tới Tùy chọn > tệp >Hiển thị >nâng > chọn một tùy chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu khách hàng chuyển quý phái dạng xem Thông thường xuyên thì phạm vi cột và chiều cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng và cột cá biệt chỉ rất có thể có một thiết đặt. Ví dụ: một cột đơn rất có thể có chiều rộng 25 điểm nhưng mà cột đó bắt buộc rộng 25 điểm cho một hàng cùng 10 điểm cho một hàng khác.


Phiên bản mới hơn
Office 2007 – 2010

Thiết đặt chiều rộng ví dụ cho một cột

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn ráng đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới size Ô, chọn Độ rộng Cột.

Trong hộp Chiều rộng Cột, hãy nhập giá trị chúng ta muốn.

Chọn OK.


Mẹo: Để gấp rút đặt độ rộng của một cột, hãy nhấn vào phải vào cột vẫn chọn, chọn Độ rộng Cột, nhập giá trị các bạn muốn, rồi chọn OK.


Thay thay đổi chiều rộng cột để tự động khớp với nội dung (Tự cồn Khớp)

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn nắm đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới size Ô, chọn auto Khớp Chiều rộng Cột.


Lưu ý: Để nhanh chóng auto khớp toàn bộ các cột trên trang tính, nên lựa chọn Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào ngẫu nhiên ranh giới nào giữa hai nhan đề cột.Khớp chiều rộng lớn cột với cột khác

Chọn một ô trong cột gồm chiều rộng mà bạn muốn sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc đi mang đến Trang đầu >Bảng trợ thời >Sao chép.

*

Bấm loài chuột phải vào một ô trong cột đích, trỏ cho tới Dán Đặc biệt, rồi lựa chọn Giữ Chiều rộng Cột nguồn

*
.


Thay đổi chiều rộng mang định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ làm cho việc

Giá trị mang đến cột mang định chứng thực số cam kết tự vừa đủ của fonts chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Chúng ta có thể chỉ định một vài khác mang lại chiều rộng cột mang định so với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện trong số những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng cột khoác định cho một trang tính, hãy lựa chọn tab trang tính của trang tính đó.

Để thay đổi chiều rộng cột mang định cho toàn bộ sổ có tác dụng việc, hãy nhấp chuột phải vào tab trang tính, rồi chọn Chọn toàn bộ Trang tính trên thực đơn lối tắt.

*

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới Kích cỡ Ô, chọn Chiều rộng mặc định.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn cột chuẩn , nhập số đo mới, rồi xemlct OK.


Mẹo: Nếu bạn có nhu cầu xác định chiều rộng cột mang định cho toàn bộ các sổ làm việc và trang tính mới, chúng ta có thể tạo một chủng loại sổ thao tác làm việc hoặc mẫu trang tính rồi phụ thuộc các mẫu mã này cho các sổ thao tác hoặc trang tính mới. Coi các nội dung bài viết sau để hiểu biết thêm thông tin:


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng lớn của một cột, kéo trẻ ranh giới phía bên phải của title cột cho đến khi cột đạt chiều rộng mà các bạn muốn.

Để đổi khác chiều rộng của khá nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo nhãi nhép giới quý phái phía bên đề xuất của tiêu đề cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng của tương đối nhiều cột nhằm vừa khớp với nội dung, lựa chọn cột hoặc các cột mà bạn muốn thay thay đổi rồi bấm đúp vào oắt giới sinh sống phía bên cần của tiêu đề cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn của toàn bộ các cột bên trên trang tính, nên chọn lựa Chọn vớ cả, rồi kéo ranh con giới của bất kỳ đầu đề cột nào.


Thiết để chiều cao ví dụ cho một hàng

Hãy chọn hàng mà lại bạn muốn rứa đổi.

Đi cho tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới kích cỡ Ô, lựa chọn Chiều cao Hàng.

Trong vỏ hộp Chiều cao hàng, nhập giá chỉ trị các bạn muốn, rồi lựa chọn OK.


Thay đổi độ cao của hàng nhằm vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng bạn muốn cầm đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới kích cỡ Ô, chọn tự động hóa Khớp độ cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự động khớp toàn bộ các mặt hàng trên trang tính, hãy lựa chọn Chọn vớ cả, rồi bấm lưu ban vào rỡ ràng giới dưới một trong những đầu đề hàng.Thay đổi độ cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến hóa chiều cao của một hàng, kéo nhãi con giới bên dưới tiêu đề hàng cho đến khi mặt hàng đạt chiều cao mà chúng ta muốn.

Để đổi khác chiều cao của đa số hàng, chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi kéo nhóc con giới phía bên dưới một trong số tiêu đề mặt hàng được chọn.

Để chuyển đổi chiều cao mặt hàng cho toàn bộ các hàng trên trang tính, nên lựa chọn Chọn tất cả, rồi kéo tinh ma giới mặt dưới bất kỳ tiêu đề hàng nào.

Để biến hóa chiều cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm lưu ban vào tinh ranh giới phía bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


Nếu bạn muốn làm bài toán với độ rộng cột và độ cao hàng theo inch, chúng ta nên làm việc trong dạng xem sắp xếp Trang (Dạng xem >dạng coi Sổ làm > TríTrang). Trong chế độ xem sắp xếp Trang, chúng ta có thể chỉ định độ rộng cột hoặc chiều cao hàng bởi inch. Ở dạng coi này, inch là đơn vị chức năng đo mang định, nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi đơn vị đo sang centimet hoặc milimet.

Trong Excel 2007, lựa chọn nút Microsoft Office

*
>Chọn Excel>Nâng cao.

Trong Excel 2010, đi mang đến Mục Tùy >Chọn Tệp >Nâng cao.

Thiết đặt chiều rộng ví dụ cho một cột

Hãy chọn cột nhưng mà bạn muốn thế đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới kích cỡ Ô, chọn Độ rộng lớn Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá chỉ trị bạn muốn.


Thay đổi chiều rộng cột để tự động hóa khớp với nội dung (tự rượu cồn khớp)

Hãy chọn cột mà bạn muốn ráng đổi.

Đi tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới kích cỡ Ô, chọn tự động Khớp Chiều rộng Cột.

Mẹo Để nhanh chóng auto khớp toàn bộ các cột bên trên trang tính, nên chọn lựa Chọn vớ cả, rồi bấm lưu ban vào bất kỳ ranh giới nào giữa hai nhan đề cột.


Khớp chiều rộng cột với cột khác

Chọn một ô vào cột gồm chiều rộng lớn mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Đi tới Trang > Bảng tạm > Sao chép, rồi chọn cột đích.

*

Đi cho tới Trang > Tạm, rồi chọn mũi tên Dán , rồi chọn Dán Đặc biệt.

Bên bên dưới Dán, chọn Độ rộng cột.


Thay đổi chiều rộng mang định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ có tác dụng việc

Giá trị mang đến cột khoác định chứng thực số ký tự vừa phải của fonts chữ chuẩn chỉnh vừa khớp một ô. Chúng ta cũng có thể chỉ định một trong những khác mang đến chiều rộng cột mặc định so với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng cột mang định cho 1 trang tính, hãy chọn tab trang tính của trang tính đó.

Để biến đổi chiều rộng lớn cột mặc định cho toàn bộ sổ có tác dụng việc, hãy bấm vào phải vào tab trang tính, rồi lựa chọn Chọn tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

*

Đi cho tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên bên dưới Kích kích thước Ô, lựa chọn Chiều rộng khoác định.

Trong vỏ hộp Độ rộng lớn cột mang định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn có nhu cầu xác định phạm vi cột khoác định cho toàn bộ các sổ thao tác và trang tính mới, bạn có thể tạo một mẫu sổ thao tác làm việc hoặc mẫu mã trang tính, rồi tạo những sổ thao tác làm việc hoặc trang tính bắt đầu dựa trên các mẫu đó. Để hiểu thêm thông tin, hãy coi mục lưu giữ sổ thao tác làm việc hoặc trang tính có tác dụng mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để biến hóa chiều rộng của một cột, kéo ranh ma giới phía bên buộc phải của title cột cho tới khi cột đạt chiều rộng lớn mà các bạn muốn.

Để biến đổi chiều rộng của rất nhiều cột, lựa chọn cột mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo ma lanh giới thanh lịch phía bên đề nghị của tiêu đề cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng của khá nhiều cột nhằm vừa khớp cùng với nội dung, chọn cột hoặc những cột mà bạn muốn thay đổi rồi bấm đúp vào oắt con giới sống phía bên buộc phải của title cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn của tất cả các cột trên trang tính, nên chọn Chọn vớ cả, rồi kéo tinh quái giới của bất kỳ đầu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao ví dụ cho một hàng

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn cố đổi.

Đi cho tới Trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới size Ô, chọn Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm cực hiếm mà các bạn muốn.


Thay đổi độ cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn cầm đổi.

Đi tới trang đầu > ô >dạng.

Bên dưới form size Ô, chọn tự động hóa Khớp chiều cao Hàng.

Mẹo Để nhanh chóng auto khớp tất cả các sản phẩm trên trang tính, nên chọn Chọn toàn bộ , rồi bấm đúp vào ranh ma giới bên dưới một trong số đầu đề hàng.


Thay đổi chiều cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều cao của một hàng, kéo nhãi giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho đến khi hàng đạt độ cao mà chúng ta muốn.

Để biến hóa chiều cao của không ít hàng, lựa chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo rỡ ràng giới bên dưới một trong số tiêu đề mặt hàng được chọn.

Để thay đổi chiều cao hàng cho toàn bộ các mặt hàng trên trang tính, nên chọn lựa Chọn tất cả, rồi kéo tinh quái giới bên dưới bất kỳ tiêu đề sản phẩm nào.

Để chuyển đổi chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm đúp vào ma lanh giới phía bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


biến hóa chiều rộng lớn cột hoặc chiều cao hàng (PC)

biến hóa chiều rộng lớn cột hoặc độ cao hàng (máy Mac)

biến hóa chiều rộng lớn cột hoặc độ cao hàng (web)

Làm chũm nào nhằm tránh cách làm bị lỗi


*
*
*

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?


Bạn hy vọng xem những tùy chọn khác?


mày mò Cộng đồng

Khám phá các tác dụng của gói đăng ký, xem qua những khóa đào tạo, tò mò cách bảo mật thông tin thiết bị của bạn và hơn thế nữa nữa.


tác dụng đăng ký Microsoft 365


*

Nội dung đào tạo về Microsoft 365


*

bảo mật Microsoft


*

Trung trọng tâm trợ năng


xã hội giúp các bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi với lắng nghe chủ ý từ các chuyên gia có kiến thức và kỹ năng phong phú.


*

Hỏi xã hội Microsoft


*

xã hội Kỹ thuật Microsoft


*

người tiêu dùng Nội bộ Windows


người dùng nội cỗ Microsoft 365


Thông tin này còn có hữu ích không?Không
Cảm ơn! bao gồm phản hồi làm sao nữa không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung cấp bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp bọn chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung cấp bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn chấp nhận đến đâu với quality dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến những hiểu biết của bạn?
Đã giải quyết và xử lý vấn đề của tôi
Hướng dẫn Rõ ràng
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với screen của tôi
Hướng dẫn không chủ yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bất kỳ thông tin phản hồi ngã sung? (Không bắt buộc)
Gửi bội phản hồi

Cảm ơn bình luận của bạn!


×
Nội dung mới
Microsoft Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) hình tượng Không tham gia Đạo quy định Quyền riêng biệt tư của người sử dụng tại California (CCPA) những lựa chọn về quyền riêng rẽ tư của người sử dụng hình tượng Không gia nhập Đạo qui định Quyền riêng tư của doanh nghiệp tại California (CCPA) những lựa chọn về quyền riêng biệt tư của người tiêu dùng © Microsoft 2023

Có thể bảo rằng văn bản chữ viết khi thao tác trên excel không nhiều như của trên văn bạn dạng word và cũng chưa hẳn chỉ word mới đặc trưng việc định dạng cho những font chữ,... Bí quyết định dạng dữ liệu trong Excel cũng là trong số những điều vô cùng đặc biệt quan trọng nhé. Với một trong những những chúng ta không thao tác làm việc nhiều với excel thì có thể không biết cách định dạng. Vì vậy, nội dung bài viết hướng dẫn định hình dữ liệu dưới đây sẽ có ích cho phần đông ai cần phải biết nhé.

1. Định dạng tài liệu trong Excel

Định dạng tài liệu trong Excel các bạn có biết quan trọng đặc biệt thế nào không. Việc định dạng những ô dữ liệu cùng 1 định dạng đang giúp bạn có thể thực hiện nay nhận kết quả khi thực hiện công thức hay được dùng hàm một biện pháp đồng nhất, chính xác hơn thuận lợi cho việc phân tích tài liệu của người sử dụng hơn.

Khi mở trang tính excel new ra, luôn luôn sẽ có kiểu định dạng dữ liệu là General. Bạn dễ dàng đổi khác sang những định dạng khác biệt theo từng yêu cầu mục đích công việc của bạn.

2. Định dạng số (Number Formats) là gì?

Định dạng số trong Excel là tính năng cho phép bạn định hình số cho tài liệu trong bảng tính. Bên cạnh ra, biện pháp định dạng số trong Excel nàycòn mang đến biết đúng mực kiểu dữ liệu mà nhiều người đang sử dụng vào bảng tính.

Sử dụng định hình số hỗ trợ cho việc sử dụng tin tức trở cần dễ dàng, lập cập hơn.

3. Cách thiết lập cấu hình định dạng số vào Excel

- cách 1: Trên tab home của thanh công cụ, bạn bấm vào mũi thương hiệu thả xuống Number Format. Sau đó chọn kiểu định hình trong Excel cơ mà mình muốn.

*

Thiết lập format số vào Excel - Hình 1

- cách 2: Ngoài ra, bạn có thể Clickvào trong những định dạng số cấp tốc dưới trình thả đơn xuống.

*

Thiết lập định dạng số vào Excel - Hình 2

Ví dụ, các bạn chọn phong cách định dạng tiền tệ thì dấn vào hình tượng $. Kế tiếp chọn đơn vị tiền tệ mình muốn sử dụng.

*

Thiết lập định dạng số vào Excel - Hình 3

Kết quả nhận được như sau:

*

Thiết lập định dạng số vào Excel - Hình 4

4. Các định dạng số vào Excel

Định dạng Number

- cách 1: cần sử dụng chuột bôi black vùng tài liệu cần định dạng.

*

Định dạng số trong Excel - Hình 1

- cách 2: Nhấn chuột cần chọn Format Cells.

*

Định dạng số trong Excel - Hình 2

- cách 3: Trong hành lang cửa số Format Clells, chọn Number để format số. Liên tục chọn mục Use 1000 Separtor để Excel auto thêm dấu phẩy sau mỗi 2 chữ số.

*

Định dạng số trong Excel - Hình 3

- cách 4: nhận Enter để nhận kết quả.

*

Định dạng số trong Excel - Hình 4

Định dạng chi phí tệ, kế toán

- cách 1:Dùng chuột bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng tiền tệ

*

Định dạng chi phí tệ - Hình 1

- bước 2: Nhấp vào biểu tượng $ trên thanh luật và lựa chọn đơn vị tiền tệ mà mình muốn sử dụng.

*

Định dạng chi phí tệ - Hình 2

- cách 3: Kết quả sau khi dứt như sau.

*

Định dạng chi phí tệ - Hình 3

Định dạng ngày, tháng, thời gian

- bước 1:Đầu tiên, bạn chọn định dạng ô trong Excel ngày, tháng, năm mà mình muốn sử dụng. Kế tiếp nhấn OK.

*

Định dạng ngày, tháng, năm, thời gian - Hình 1

- cách 2: Trong ô hiển thị, bạn nhập ngày tháng năm theo định dạng đã chọn.

*

Định dạng ngày, tháng, năm, thời gian - Hình 2

- bước 3:Kéo con chuột xuống phía dưới để hiển thị hiệu quả ở phần đông ô tiếp theo.

*

Định dạng ngày, tháng, năm, thời hạn - Hình 3

Kết đúng thật sau:

*

Định dạng ngày, tháng, năm, thời gian - Hình 4

Định dạng phần trăm

- bước 1:Bôi đen vùng tài liệu cần định hình phần trăm.

*

Định dạng phần trăm trong Excel - Hình 1

- bước 2:Dùng loài chuột nhấp vào trình thả đơn xuống Number Format trên tab trang chủ trên thanh công cụ. Kế tiếp chọn Percentage.

*

Định dạng xác suất trong Excel - Hình 2

Kết trái sau khi xong xuôi như sau:

*

Định dạng xác suất trong Excel - Hình 3

Định dạng phân số

- cách 1:Bôi black vùng tài liệu cần định hình số.

*

Định dạng phân số trong Excel - Hình 1

- bước 2:Dùng con chuột nhấp vào trình thả đơn xuống Number Format trên tab home trên thanh công cụ. Sau đó chọn Fraction

*

Định dạng phân số trong Excel - Hình 2

Định dạng khoa học

- bước 1: Dùng chuột bôi black vùng tài liệu bạn bắt buộc định dạng khóa học.

*

Định dạng khoa học - Hình 1

- cách 2:Dùng con chuột nhấp vào trình thả 1-1 xuống Number Format bên trên tab home trên thanh công cụ. Tiếp nối chọnScientific.

*

Định dạng khoa học - Hình 2

Kết trái sau khi ngừng như sau:

*

Định dạng công nghệ - Hình 3

Định dạng hình trạng chữ

- cách 1: Dùng loài chuột bôi đen vùng dữ liệu bạn đề nghị định dạng khóa học.

*

Định dạng dạng hình chữ - Hình 1

- bước 2: Nhấn con chuột vào mũi thương hiệu tam giác trỏ xuống, kế tiếp lựa lựa chọn phông chữ mà bạn có nhu cầu sử dụng.

*

Định dạng đẳng cấp chữ - Hình 2

Kết quả sau khi hoàn thành như sau:

*

Định dạng hình dạng chữ - Hình 3

Định dạng Custom

Đây là một trong những kiểu định hình tùy chọn của người dùng. Với định hình này, người dùng có thể tự mình tạo ra định dạng theo công cụ của Excel.

Cách sử dụng của định dạng Custom vô cùng 1-1 giản. Trong vỏ hộp thoại "Format Cells" chọn "Custom" sinh hoạt cột mặt trái. Sau đo tùy chỉnh cấu hình định dạng ước muốn tại mục "Type" nghỉ ngơi cột mặt tay phải. Như vậy là bạn đã hiểu rằng cáchđịnh dạng cột vào excel của chính bản thân mình rồi đó.

*

Định dạng Custom

5. Một số để ý khi sử dụng định dạng số

- trong trường hợp bạn có nhu cầu sử dụng cho từng cột vào bảng tính Excel một loại dữ liệu nhất định, chúng ta cũng có thể chọn toàn cục cột, tiếp đến áp dụng format số bạn có nhu cầu vào cột đó. Thao tác làm việc đó để giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong vượt trình làm việc với Excel.

- khi chúng ta định dạng số vào một bí quyết của ô trong bảng tính Excel thì nó sẽ auto ám dụng các định dạng thuộc loại cho những ô bắt đầu mà không nhất thiết phải thực hiện lại thao tác.

- bạn nên nhập format số trước lúc nhập tài liệu để tránh không nên sót trong quá trình làm việc.

Xem thêm: 7+ các phương pháp tư duy sáng tạo, phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo

Trên đây là hướng dẫn ra mắt về những dạng định hình trong excel, cùng với 12 phương pháp định dạng vào Excel khác nhau chúng ta cũng có thể định dạng dữ liệu để cân xứng với các bước của mình. Cùng rất đó, bạn trọn vẹn có thể nâng cấp vốn kiến thức về khối hệ thống hàm Excel với học kế toán tài chính onlinecũng như phân tích với xử lý hệ thống dữ liệu với các khóa học tập Excel online từ chính các chuyên viên hàng đầu.