Tối h&#x
F4;m đ&#x
F3;, Yui ở lại nh&#x
E0; Mukami. Họ đ&#x
E3; đi ngủ rồi nhưng Yui lại kh&#x
F4;ng ngủ được. C&#x
F4; ra ngo&#x
E0;i vườn rau củ quả của Yuuma để đi dạo, tr&#x
EA;n tay c&#x
F4; cầm c&#x
E2;y th&#x
E1;nh gi&#x
E1; của m&#x
EC;nh.Đi được một l&#x
FA;c th&#x
EC;:&#x
A0; Lạnh qu&#x
E1;! Chắc l&#x
E0; m&#x
EC;nh n&#x
EA;n v&#x
E0;o nh&#x
E0;.-Yui
Yui đi đến gần cửa,c&#x
F4; mở cửa ra,định bước v&#x
E0;o nh&#x
E0; th&#x
EC; c&#x
F3; một c&#x
E1;nh tay k&#x
E9;o c&#x
F4; lại.&#x
A0; &#x
C1;......-Yui&#x
A0; N&#x
F3;i nhỏ th&#x
F4;i.-người b&#x
ED; ẩn đ&#x
F3; n&#x
F3;i&#x
A0; Anh l&#x
E0; ai ? -Yui cù lại nh&#x
EC;n thấy một người bé trai, t&#x
F3;c m&#x
E0;u cam, bít một mắt, đeo k&#x
ED;nh.&#x
A0; T&#x
F4;i l&#x
E0; một Thủy Tổ.-người đ&#x
F3; n&#x
F3;i&#x
A0; Hả........? Bu&#x
F4;ng t&#x
F4;i ra.-Yui vừa n&#x
F3;i vừa đẩy người nam nhi đ&#x
F3; ra&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;

&#x
A0; Đ&#x
FA;ng rồi đ&#x
F3; onii-chan, thả c&#x
F4; ấy ra đi. Như thế l&#x
E0; mất lịch sự lắm đấy.-một ch&#x
E0;ng trai t&#x
F3;c đen n&#x
F3;i

(hito: thằng k&#x
E9;o Yui ra l&#x
E0; Shin,c&#x
F2;n ch&#x
E0;ng trai toc đen l&#x
E0; Kino)


&#x
A0; Kino hả? -Shin

&#x
A0; Đ&#x
FA;ng rồi đ&#x
F3; Shin, thả c&#x
F4; ấy ra đi.-một ch&#x
E0;n trai t&#x
F3;c trắng d&#x
E0;i, đỏ ở phần đu&#x
F4;i n&#x
F3;i

&#x
A0; Em kh&#x
F4;ng bỏ ra đ&#x
E2;u. D&#x
F9; onii-chan c&#x
F3; n&#x
F3;i g&#x
EC; th&#x
EC; em cũng sẽ kh&#x
F4;ng bỏ ra đ&#x
E2;u.-Shin

(hito: thằng t&#x
F3;c trắng d&#x
E0;i, đỏ ở phần đu&#x
F4;i l&#x
E0; Carla)

&#x
A0; Em th&#x
ED;ch l&#x
E0;m g&#x
EC; th&#x
EC; l&#x
E0;m. B&#x
E2;y giờ l&#x
E0; phải có c&#x
F4; ta đi đ&#x
E3;.-Carla

&#x
A0; C&#x
E1;c người định với t&#x
F4;i đi đ&#x
E2;u? Bu&#x
F4;ng t&#x
F4;i ra.......-Yui v&#x
F9;ng vẫy vào v&#x
F2;ng tay của Shin

&#x
A0; C&#x
F4; cứng đầu qu&#x
E1; đấy.-Kino

&#x
A0;Kino vừa n&#x
F3;i hoàn thành th&#x
EC; Yui ngất đi. Vì trời lạnh qu&#x
E1; ấy m&#x
E0;, người đ&#x
E2;u m&#x
E0; yếu thế. Caay th&#x
E1;n gi&#x
E1; ở tr&#x
EA;n tay c&#x
F4; rơi xuống. Shin bế c&#x
F4; l&#x
EA;n rồi mấy ngươi c&#x
F9;ng biến mất.

Bạn đang xem: Diabolik lovers phần 3

*S&#x
E1;ng

&#x
A0; N&#x
C8; RUKI, YUI Đ&#x
C2;U RỒI ? -Kou h&#x
E9;t l&#x
EA;n

&#x
A0; C&#x
F4; ta đi đ&#x
E2;u đươc chứ? -Yuuma

&#x
A0; Vậy th&#x
EC; mấy đứa đi t&#x
EC;m xem c&#x
F4; ta ở đ&#x
E2;u. C&#x
F2;n anh sẽ lịch sự nh&#x
E0; Sakamaki b&#x
E1;o tin.-Ruki

&#x
A0;Sau lúc nh&#x
E0; Sakamaki biết tin th&#x
EC; họ liền sang trọng nh&#x
E0; Mukami lu&#x
F4;n. Ruki về th&#x
EC; Yuuma chạy lại, đưa mang đến cậu một thứ g&#x
EC; đ&#x
F3;.

&#x
A0; Đ&#x
E2;y l&#x
E0;...........-Ruki

&#x
A0; Ừ! L&#x
E0; c&#x
E2;y th&#x
E1;nh gi&#x
E1; của lợn n&#x
E1;i.-Yuuma

&#x
A0; Đ&#x
E2;u? đến t&#x
F4;i xem.-Ayato từ đ&#x
E2;u nhảy v&#x
E0;o

&#x
A0; Đ&#x
E2;y.-Ruki đưa cho Ayato c&#x
E2;y th&#x
E1;nh gi&#x
E1; tr&#x
EA;n tay của m&#x
EC;nh

&#x
A0; Đ&#x
FA;ng rồi. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; c&#x
E2;y th&#x
E1;nh gi&#x
E1; của hai lưng m&#x
E0;-Ayato

&#x
A0; Vậy.........lẽ n&#x
E0;o?-Kou

&#x
A0; Chắc l&#x
E0; vậy rồi.-Yuuma

&#x
A0; Tại sao cậu lại biết chắc l&#x
E0; vậy? -Reiji

&#x
A0; Tại ở chỗ c&#x
E2;y th&#x
E1;nh bạc n&#x
E0;y rơi ra kh&#x
F4;ng chỉ c&#x
F3; m&#x
F9;i của Yui thoảng ở đ&#x
F3; m&#x
E0; c&#x
F2;n c&#x
F3; m&#x
F9;i của mấy bé s&#x
F3;i nữa.-Yuuma

&#x
A0; Bọn n&#x
E0;y h&#x
E0;nh động cấp tốc thật.-Subaru n&#x
F3;i hoàn thành th&#x
EC; "rầm", tr&#x
EA;n tường nh&#x
E0; Mukami đ&#x
E3; c&#x
F3; một c&#x
E1;i lỗ rất lớn ( tường: em c&#x
F3; tội t&#x
EC;nh đưa ra )

&#x
A0; Vậy b&#x
E2;y giờ phải l&#x
E0;m sao? Ch&#x
FA;ng ta c&#x
F2;n kh&#x
F4;ng biết bọn họ đang ở đ&#x
E2;u nữa.-Laito l&#x
EA;n tiếng

&#x
A0; xuất xắc l&#x
E0; nhờ bọn dơi lần ra m&#x
F9;i của c&#x
F4; ta?-Ruki

&#x
A0; Được đ&#x
F3;.-Reiji

&#x
A0;Rồi hai nh&#x
E0; họ cũng bắt tay v&#x
E0;o l&#x
E0;m việc.

*Nh&#x
E0; Tsukinami

&#x
A0; Ưm.....ủa? đ&#x
E2;y l&#x
E0; đ&#x
E2;u? -Yui từ từ mở mắt, c&#x
F4; rất ngạc nhi&#x
EA;n v&#x
EC; m&#x
EC;nh đang ở một căn ph&#x
F2;ng rất đỗi xa lạ với c&#x
F4;.

Xem thêm: Bảng Hợp Âm Ukulele F#M - Playlist Vòng C G Am F (Playlist_Tong_Hop)

&#x
A0; Dậy rồi hả?-Carla

&#x
A0; Anh l&#x
E0; ai? C&#x
F2;n đ&#x
E2;y l&#x
E0; đ&#x
E2;u?-Yui hốt hoảng hỏi

&#x
A0; T&#x
F4;i l&#x
E0; Carla Tsukinami. C&#x
F2;n đ&#x
E2;y l&#x
E0; nh&#x
E0; t&#x
F4;i.-Carla

&#x
A0; C&#x
F2;n t&#x
F4;i l&#x
E0; Shin Tsukinami, em trai của Carla.-Shin từ đ&#x
E2;u xuất hiện

&#x
A0; T&#x
F4;i l&#x
E0; Kino Tsukinami, em &#x
FA;t, Rất h&#x
E2;n hạnh được l&#x
E0;m quen.-Kino vừa n&#x
F3;i vừa cười

&#x
A0; Tại sao c&#x
E1;c anh lại bắt t&#x
F4;i về nh&#x
E0; c&#x
E1;c anh để l&#x
E0;m g&#x
EC;?-Yui

&#x
A0; C&#x
F4; sở hữu trong m&#x
EC;nh d&#x
F2;ng m&#x
E1;u của Eva v&#x
E0; nửa tr&#x
E1;i tim của Cordelia n&#x
EA;n m&#x
E1;u của c&#x
F4; l&#x
E0; hạng hiếm đấy.-Carla n&#x
F3;i

&#x
A0; T&#x
F4;i kh&#x
F4;ng muốn ở đ&#x
E2;y đ&#x
E2;u. L&#x
E0;m ơn c&#x
F3; thể đưa t&#x
F4;i về được kh&#x
F4;ng?-Yui *buồn b&#x
E3;*

&#x
A0; C&#x
F4; ngốc vừa th&#x
F4;i. Ai m&#x
E0; lại để mất mồi nhon trong tầm tay chứ.-Shin

&#x
A0; Xin lỗi nhưng t&#x
F4;i muốn về.-Yui

&#x
A0; C&#x
F4; vẫn c&#x
F2;n muốn về c&#x
E1;i nh&#x
E0; Sakamaki v&#x
E0; Mukami đ&#x
F3; sao? Họ chỉ coi c&#x
F4; l&#x
E0; b&#x
EC;nh m&#x
E1;u di động th&#x
F4;i.-Kino

&#x
A0; Nhưng......c&#x
E1;c anh cũng l&#x
E0; ma c&#x
E0; rồng.-Yui

&#x
A0; C&#x
F4; kh&#x
F4;ng cần phải lo. Lúc n&#x
E0;o ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đạt được mục đ&#x
ED;ch của m&#x
EC;nh th&#x
EC; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ thả c&#x
F4; đi.-Carla

&#x
A0; Nhưng m&#x
E0;..........-Yui chưa kịp n&#x
F3;i hết c&#x
E2;u của m&#x
EC;nh th&#x
EC; bị Shin chen ngang.

&#x
A0; Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; nhưng nhị g&#x
EC; hết, c&#x
F4; chỉ việc ở lại đ&#x
E2;y th&#x
F4;i.-Shin

&#x
A0; Nhưng mọi người hứa l&#x
E0; sẽ thả t&#x
F4;i đi rồi đấy nh&#x
E9;.-Yui

&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0;&#x
A0; kết thúc CHAP 1

Tóm tắt: Diabolik Lovers ss2 – Tình Yêu oái oăm phần 2, 12/12Phim chỉ dành riêng cho đối tượng trên 16 tuổi. Tiếp diễn phần 1, câu chuyện xoay quanh 6 bạn bè ma cà rồng hung tàn nhà Sakamaki. Yui Komori là một cô gái lạc quan, mà lại lại luôn gặp gỡ rắc rối vì có khả năng nhìn thấy những linh hồn và cảm giác được những hiện tượng ma quái.Diabolik Lovers ss2 – Tình Yêu trớ trêu phần 2, 12/12 Phim chỉ dành riêng cho đối tượng người tiêu dùng trên 16 tuổi. Tiếp nối phần 1, câu truyện xoay quanh 6 bằng hữu ma cà rồng tàn bạo nhà Sakamaki. Yui Komori là một cô bé sáng sủa, dẫu vậy lại luôn gặp rắc rối vì có năng lượng nhìn thấy đều linh hồn và cảm thấy được những hiện tượng lạ kỳ kỳ lạ ma tai quái .Bạn đã xem : Tình yêu ngang trái phần 3 zing tvKhớp với hiệu quả tìm kiếm: Phim chỉ giành riêng cho đối tượng bên trên 16 tuổi. Tiếp nối phần 1, câu chuyện xoay xung quanh 6 bằng hữu ma cà rồng tàn bạo nhà Sakamaki. Yui Komori là một cô gái lạc quan, … …

Tóm tắt: Tình Yêu trái ngang phần 2Diabolik Lovers More, Blood2015 12 phút
Đang phát: Full 12/12Tập mới nhất: 12-End1110Quốc gia: Japan
Đạo diễn: Shinobu Tagashira
Diễn viên: Bryson Baugus
Luci Christian
Shannon Emerick
Thể loại: Anime, Anime Bộ, Harem, học tập Đường, Shoujo, cực kỳ Nhiên3.99/ 5 11 lượtKhớp với hiệu quả tìm kiếm: tiếp nối phần 1, câu chuyện xoay quanh 6 anh em ma cà rồng tàn tệ nhà Sakamaki. Yui Komori là một cô gái lạc quan, nhưng lại lại luôn gặp mặt rắc rối vì có khả năng … …

*

Tóm tắt: xem anime Tình Yêu éo le (Phần 2) viesub, thuyết minh. Diabolik Lovers More, Blood viesub, nhận xét anime Tình Yêu trái ngang (Phần 2)Tham gia member của Bilu
TV giúp thấy phim không có quảng cáo gây khó tính hoàn toàn miễn phí
Anime Full – website xem phim hoạt hình, anime, cn animation mới online miễn phí quality Full HD, update nhiều phim tuyệt vietsub, thuyết minh, phim chiếu rạp nhanh nhất, animefull.tv luôn sát cánh đồng hành và mang về trải nghiệm xem phim cực tốt đến với những mọt phim!Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Tình Yêu trái ngang phần 2: Phim chỉ giành cho đối tượng trên 16 tuổi. Tiếp nối phần 1, mẩu chuyện xoay quanh 6 bằng hữu ma cà rồng hung tàn nhà Sakamaki. Yui. …
*
Tóm tắt: Tình Yêu trớ trêu 2Diabolik Lovers II: More,Blood, Diabolik Lovers 2nd Season, Diabolik Lovers Second Season, Diabolik Lovers More,Blood
Xem phim
Phần 2 của Series phim Diabolik Lovers. Phim nói đến Komori Yui cô bé sống nhờ công ty Sakamaki, việc bị 6 bạn bè Ma Cà Rồng công ty Sakamaki hút máu là chuyện mỗi ngày. Mặc dù thế một ngày… trước phương diện họ… những bé Ma Cà dragon mới… 4 bằng hữu Vô Thần xuất hiện.「Eve… ta cho đón tín đồ đây.」「Chào, Emu
Neko-chan! / Emu = M」「Đừng chạy nhé, đồ dùng lợn nái!」「Em có đauKhớp với tác dụng tìm kiếm: Tình Yêu trái ngang 2: Phần 2 của Series phim Diabolik Lovers. Phim nói đến Komori Yui cô bé sống nhờ bên Sakamaki, câu hỏi bị 6 đồng đội Ma Cà Rồng… …


Khớp với kết quả tìm kiếm: văn bản trong Diabolik Lovers Season 2 vẫn là mẩu chuyện kể về cô gái có thương hiệu là Yui cùng với sáu anh chàng điển trai đội vết ma cà rồng, tuy bọn họ không giống … …

*
Tóm tắt: Trạng thái: Full 12/12 Trọn Bộ
Đạo diễn: N/ADiễn viên: Đang cập nhật
Thể loại: Hoạt Hình
Thời lượng: 25 phút
Số tập: 12 tập
Quốc gia: Nhật Bản
Năm sản xuất: 2015‏Lượt xem: 229.706IMDb: 6.5 (80 tiến công giá)Review Phim
Tình Yêu éo le phần 2: Phim chỉ giành riêng cho đối tượng trên 16 tuổi. Tiếp tục phần 1, câu chuyện xoay quanh 6 anh em ma cà rồng hung tàn nhà Sakamaki. Yui Komori là một cô bé lạc quan, nhưng mà lại luôn chạm chán rắc rối vì có công dụng nhìn thấy các linh hồn và cảm giác được các hiện tượng ma quái.xeKhớp với tác dụng tìm kiếm: Tình Yêu ngang trái phần 2: Phim chỉ dành cho đối tượng bên trên 16 tuổi. Tiếp diễn phần 1, mẩu truyện xoay quanh 6 đồng đội ma cà rồng tàn ác nhà Sakamaki. Yui. …Tóm tắt: Phim Truyền Hình
Phim Hàn Quốc
Phim Hoa Ngữ
Phim Thái Lan
Phim Việt Nam
Phim Đài Loan
Phim Nhật Bản
Phim Âu Mỹ
Hành Động – Phiêu Lưu
Khoa học – Viễn Tưởng
Hình Sự – Tội Phạm
Tâm Lý – Lãng Mạn
Lịch Sử – Cổ Trang
Kinh Dị – hết sức Nhiên
Giải Trí – Âm Nhạc
Phim Thần Tượng
Phim Gia Đình
Hài Hước
Thể Thao
Live Action
Khác
Ngôn Tình
Cung Đấu
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Huyền HuyễnKhớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 3, 2016 — Phim chỉ dành riêng cho đối tượng bên trên 16 tuổi. Tiếp tục phần 1, câu chuyện xoay quanh 6 bạn bè ma cà rồng tàn nhẫn nhà Sakamaki. …Khớp với công dụng tìm kiếm: Bỏ không tính tai những lời đồn không xuất xắc về gia đình Sakamaki, Yui đưa ra quyết định chuyển … Dota: loại Máu dragon (Phần 2) … Phàm Nhân Tu Tiên: Ma Đạo Tranh Phong. …Tóm tắt: Cập nhật: 8 / 8 tập
Phim

Phấn nước cushion là một sản phẩm rất gần gũi gì với các bạn yêu và thẩm mỹ nữa. Cushion xuất hiện thêm từ năm năm trước và ngay lập tức lập tức đổi mới một làn …


biện pháp trị viêm xoang bởi hoa đậu biếc tác dụng và tác hại của hoa đậu biếc là gì ? bạn đã biết hết quyền hạn của nhiều loại hoa dễ thương này không ? nếu như chưa, Kivi sẽ giúp bạn hiểu kỹ hơn về nó, … thiết yếu tả bài xích sự tích tiệc tùng chử tiểu đồng trang 67 sgk giờ việt 3 tập 2 Đến tiếng đua, l … phân phát ra bằng tía hồi trống dõng dạc. Tứ chiếc thuyền vẫn dập d … xung quanh nước mau chóng lao l … phía trước. B. .. Bờ sông, trống thúc … phương pháp duyệt giáo án trên google Drive Đề bài – nói chuyện hội vật trang 59 sgk tiếng việt 3 tập 2

– giờ reo hò, giờ đồng hồ trống thúc càng khiến cho không khí cuộc thi thêm sôi động. Quắm Đen ra mức độ nhấc chân ông Cản Ngũ lên. Nhưng ông Ngũ vẫn chưa chịu ngã. …


busted can of biscuits là gì – Nghĩa của trường đoản cú busted can of biscuits busted can of biscuits tức là một fan béo vỡ ra khỏi một vài ít áo quần ngặt nghèo. Đặc biệt
Phụ thanh nữ béo với Passy white cuộn đi chơi. Giống hệt như khi chúng ta … giải pháp test loa trong apk Loa trong điện thoại thông minh là một trong trong những thành phần quan trọng nhất, giúp smartphone thông minh triển khai xuất sắc những bản lĩnh như nghe nhạc, gọi smartphone cảm ứng. Mặc dù nhiên, … kiss of death là gì – Nghĩa của tự kiss of death

kiss of death tức là Khi một người phụ nữ bạn đang nỗ lực để giành được đòn chí mạng, bộc lộ sự đon đả của cô ấy với là “bạn bè” với …


bí quyết nấu trà mè đen bột nếp 1. Hướng dẫn nấu chè mè đen với bột sắn dây lợi sữa cho mẹ bầu1. 1. Nguyên liệu
Cách nấu ăn món trà mè black với bột sắn dây cần dùng những nguyên liệu như … cách dụng miếng lót sơ sinh xử lý được các yếu tố của người mẹ có bé bỏng sơ sinh trong số những ngày tháng đầu đời, miếng lót sơ sinh bé dại gọn chỉ dài thêm hơn nữa một chiếc băng dọn dẹp ban … Gói tin tcp yêu cầu liên kết trong quy trình bắt tay 3 bước sẽ sở hữu được giá trị của các cờ là gì? 6 ngày trước. Bởi Lamca2021 Trên bề mặt Trái khu đất nơi không tồn tại hiện tượng khía cạnh Trời lên thiên đỉnh là 5 ngày trước. Do Kidung2020 Mẹo Hay biện pháp Hỏi Đáp Là gì vị trí cao nhất List technology Nghĩa của tự Học xuất sắc Bài Tập Top bao nhiêu Học các mục Laptop đánh giá Cryto thứ Khỏe Đẹp giờ đồng hồ anh Món Ngon giá Xây Đựng gắng nào so sánh Ngôn ngữ hướng dẫn nguyên nhân So sánh Nhà máy tính xách tay Sách nấu nướng Đánh giá Ở đâu Facebook vì chưng sao Bánh Son Iphone tức thị gì tất cả nên Đại học Bao thọ Khoa Học kinh nghiệm tay nghề Dịch Giới Tính màn hình hiển thị Bài tập game Phim chỉ dành cho đối tượng quý khách hàng trên 16 tuổi. Tiếp tục phần 1, câu truyện chuyển phiên quanh 6 bầy ma cà rồng hung tàn nhà Sakamaki. Yui Komori là một cô gái sáng sủa, … … Tình Yêu éo le phần 2 chiều iabolik Lovers More, Blood2015 12 phút
Đang phạt : Full 12/12 Tập mới nhất : 12 – End1110Quốc gia : Japan
Đạo diễn : Shinobu Tagashira
Diễn viên : Bryson Baugus
Luci Christian
Shannon Emerick
Thể các loại : Anime, Anime Bộ, Harem, học Đường, Shoujo, rất Nhiên3. 99 / 5 11 lượt
Tiếp nối phần 1, câu truyện chuyển phiên quanh 6 đồng đội ma cà rồng tàn tệ nhà Sakamaki. Yui Komori là một cô bé sáng sủa, nhưng mà lại luôn gặp rắc rối vì chưng có năng lượng … … xem anime Tình Yêu trái ngang ( Phần 2 ) viesub, thuyết minh. Diabolik Lovers More, Blood viesub, reviews anime Tình Yêu éo le ( Phần 2 ) tham gia thành viên của Bilu
TV để thấy phim không tồn tại quảng cáo tạo không dễ chịu và thoải mái trọn vẹn miễn phí
Anime Full – trang web xem phim hoạt hình, anime, công nhân animation mới trực đường không mang phí chất lượng Full HD, update những phim tuyệt vietsub, thuyết minh, phim chiếu rạp nhanh nhất, animefull.tv luôn đồng hành và mang đến thưởng thức xem phim tốt nhất có thể đến với phần nhiều mọt phim ! Tình Yêu ngang trái phần 2 : Phim chỉ giành riêng cho đối tượng người tiêu dùng trên 16 tuổi. Tiếp nối phần 1, câu truyện luân chuyển quanh 6 bạn bè ma cà rồng tàn khốc nhà Sakamaki. Yui. … tình cảm Ngang Trái 2 chiều iabolik Lovers II : More, Blood, Diabolik Lovers 2 nd Season, Diabolik Lovers Second Season, Diabolik Lovers More, Blood
Xem phim
Phần 2 của Series phim Diabolik Lovers. Phim nói về Komori Yui cô gái sống nhờ công ty Sakamaki, việc bị 6 bạn bè Ma Cà Rồng đơn vị Sakamaki hút ngày tiết là chuyện mỗi ngày. Tuy nhiên một ngày … trước mặt họ … những bé Ma Cà Rồng mới … 4 anh em Vô Thần Open. 「 Eve … ta cho đón người đây. 」 「 Chào, Emu
Neko-chan ! / Emu = M 」 「 Đừng chạy nhé, vật dụng lợn nái ! 」 「 Em có đau