*Bạn đang xem: Long đế

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Một bạn đem thúng ra chợ bán. Buổi sáng bán tốt 3/5 số trái trứng trong thùng, như vậy phân phối gấp gấp đôi buổi chiều. Trong thùng sót lại 6 quả. Hỏi bạn đó lấy ra chợ từng nào quả


*

*

Phân số chỉ số trứng buổi chiều buôn bán là :

3/5 : 2 = 3/10 ( số trứng )

Phân số chỉ số trứng nhị lần cung cấp là :

3/10 + 3/5 = 9/10 ( số trứng )

Phân số chỉ 6 trái trứng là :

1 - 9/10 = 1/10 ( số trứng )

Người đó rước số quả trứng đi cung cấp là :

6 : 1/10 = 60 ( quả trứng )

Đáp số : 60 quả trứng


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!

một bạn đem thùng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng vào thúng, bởi vậy bán gấp rất nhiều lần lần chiều tối bán. Trong thúng sót lại 6 quả. Hỏi tín đồ đó mang ra chợ bán bao nhiêu quả?

nhanh nha, mình sẽ gấp


Phân số chỉ
Số trứng buổi chiều cung cấp là:

3/5:2=3/10(số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả gấp đôi bán là:

3/10+3/5=9/10(số trứng

Phân số chỉ 6 trái là

Ng` đó mang số trái trứng đi bán là

6:1/10=60(quả)

Đs


Ps chỉ số trứng bạn đó buôn bán buổi chiều là:

3/5:2=3/10 ( tổng số trứng)

Ps chỉ 6 quả trứng là:

1-( 3/5+3/10)=1/10( tổng thể trứng)

Người đó rước ra tổng cộng trứng là:

6:1/10=60( trái trứng)


Một người đem thùng trứng ra chợ bán . Buổi sáng bán dc 3/5 số trứng vào thúng như vậy chào bán gấp 2 lần buổi chiều.Trong thùng còn 6 quả. Hỏi fan đó rước ra chợ phân phối bao nhiêu quả


Số trứng buôn bán buổi chiều là

3/5:2=3/10 qua trung

Số trung phần còn sót lại là

1-(3/5+3/10)=1/10 so trung

Số trứng bạn đó lấy ra chợ bán la

6:1/10=60(qua trung )

ĐÁP SỐ:60 QUATRUNG

AI K MÌNH K LẠI cho ĐẤY


một người đem thùng trứng ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng trong thúng, bởi vậy bán gấp đôi lần buổi chiều bán. Vào thúng sót lại 6 quả. Hỏi bạn đó đem ra chợ phân phối bao nhiêu quả?


Số trứng phân phối trong giờ chiều là:

3/5:2=3/10( tất cả số trứng)

Số trứng phân phối cả hai buổi là:

3/5+3/10=9/10( toàn bộ số trứng )

Số trứng người đó đưa đi bán là:

Đáp số : 60 trái trứng


Phân số chỉ số trứng buổi chiều buôn bán là:3/5:2=3/10(số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả 2 lần bán là :3/10+3/5=9/10(số trứng)

Người đó đem số trứng đi phân phối là ;6:1/10=60(quả)

Đáp số : 60 quả trứng

CỐ LÊN NHÉ!!


Một tín đồ đem thung ra chợ bán. Buổi sáng bán được 3/5 số trứng trong thúng, vì vậy đã bán gấp gấp đôi buổi chiều bán. Trong thúng còn sót lại 6 quả. Hỏi người này đã đem ra chợ cung cấp bao nhiêu quả


MỘT NGƯỜI ĐEM THÚNG TRỨNG RA CHỢ BÁN .BUỔI SÁNG BÁN ĐƯỢC 3/5 SỐ THÚNG trong THÚNG,NHƯ VẬY BÁN GẤP 2 LẦN BUỔI CHIỀU BÁN.TRONG THÚNG CÒN LẠI 6 QUẢ.HỎI NGƯỜI ĐÓ ĐÃ ĐEM RA CHỢ BÁN BAO NHIÊU QUẢ ?


Một bạn đem một thúng trứng ra chợ đẻ bán, buổi sáng bán được 3/5 số trứng vào thúng, chiều tối số trứng bán tốt so với buổi sáng sụt giảm 2 lần. Vào thúng còn sót lại 6 trái trứng. Hỏi người đó đã đem ra bao nhiêu quả trứng?


Phân số chỉ số trứng buổi chiều bánlà :

3/5 : 2 = 3/10 (số trứng)

Phân số chỉ số trứng cả gấp đôi bán là :

3/10 + 3/5 = 9/10 (số trứng)

Phân số chỉ 6 trái trứnglà:

1 - 9/10 = 1/10 (số trứng)

Ngườiđó lấy số trái trứng đi buôn bán là:

6 : 1/10 = 60(quả)

ĐS : __________________


Phân số chỉ số trứngbuổi chiều đã bán tốt là:

(frac35:2=frac310)(số trứng vào thúng)

Phân số chỉ 6 quả trứng là:

(1-frac310-frac35=frac110)(số trứng trong thúng)

Người đó mang ra chợ số trái trứng là:

6 :(frac110)= 60 (quả)

Đáp số: 60 quả trứng


1 bạn đem 1 thúng trứng ra chợ để bán, buổi sớm bán được 3/5 số trứng vào thúng, số trứng bán đc buổi chiều sút đi gấp đôi so với buổi sớm thìtrong thúng sót lại 6 trái trứng. Hỏi người đó đã đem ra chợ bao nhiêu quả trứng?


Một người mang trong mình 1 thúng trứng ra chợ dể bán, buổi sáng bán tốt 3/5 sốtrứng trong thúng, số trứng bán được buổi chiều so với buổi sáng giảm đi 2 lần.Trong thúng sót lại 6 quả trứng. Hỏi người đó đã đem ra chợ buôn bán bao nhiêu quả trứng?


Sau khi bán buổi sáng sủa phân số chỉ số trứng sót lại là

1-3/5=2/5(số trứng)

vì só trứng buổi chiều giảm đi gấp đôi so cùng với số trứng buổi sáng

=>P/S chỉ số trứng giờ chiều là

3/5:2=3/10(số trứng)

suy ra phân số chỉ số trứng còn lại

=>người đó sở hữu ra chợ số trứng là: 6:1/10=60(quả trứng)

đáp số : 60 quả

chúc bàn sinh hoạt tốt

(nhớ k cho doanh nghiệp nhé)


Một tín đồ đem thùng trứng ra cung cấp .Buổi sáng bán được 3/5 số trứng trong thùng, như vậy chào bán gấp gấp đôi buổi chiều bán. Trong thùng còn lại 6 trái . Hỏi người này đã đem ra chợbánbao nhiêu trái ?

Viết cả giải mã ra nhé cấp tốc thì được một like


toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Một bạn đem trứng ra chợ chào bán nếu fan đó buôn bán hai phần năm số trứng thì sót lại 30 trái hỏi fan đó có ra chợ bao nhiêu quả trứng

trả lời nhanh giúp mình nha, ai cấp tốc mình tích


*

Phân số chỉ 30 trái trứng : 

(1-frac25=frac35) ( số trứng ) 

Người đó mang ra chợ số trứng là : 

(30:frac35=50)( trái ) 

Đáp số : 50 quả 

Chúc chúng ta học xuất sắc !!!! 


*

Bài 1 : Một fan mang trứng đi chợ bán. Lần đầu tiên bán 2/3 số trứng. Lần máy hai phân phối 2/3 số trứng sót lại thì sót lại 12 trái trứng. Hỏi bạn đó đã mang đi chợ chào bán bao nhiêu quả trứng?

GIẢI GIÚP MK nhanh NHANH VỚI ! MÌNH CẦN GẤP LẮM! AI cấp tốc NHẤT MÌNH TIK mang lại NHE!

 


Một tín đồ mang trứng ra chợ bán. Làn trước tiên bán một nửa số trứng, lần lắp thêm hai phân phối 2/3 số trứng sót lại thì còn 12 trái trứng. Hỏi người đó đưa đi chợ từng nào quả trứng?

 


Một bạn mang trứng ra chợ phân phối .Lần đầu bán tốt 15 trái trứng,lần trang bị hai chào bán 1/4 số trứng sót lại thì vào rổ còn 54 quả trứng .Hỏi người đó mang bao nhiêu quả trứng đi chợ?


Một người đem đi chợ 210 trái trứng. Thứ nhất bán một phần năm số trứng lúc đầu. Lần sau bán một trong những phần ba số trứng còn lại. Hỏi sau nhì lần bán người đó còn lại bao nhiêu trái trứng? 

giúp mình giải bài toán này nha. Nhớ viết cả bí quyết giải đấy.

 


một tín đồ mang trứng ra chợ bán.lần đầu bán tốt 15 quả trứng.lần 2 bán được 1 phần 4 số trứng sót lại thì trong rổ sót lại 54 qua trứng.hỏi fan đó đem từng nào quả trứng đi chợ bán?


Một tín đồ đem trứng đi chợ bán. Buổi sáng bán tốt 3/5 số trứng mang đi,buổi chiều bán được 52 quả trứng. Lúc về còn sót lại 1/8 số trứng thông qua số trứng vẫn bán. Hỏi bạn đó mang đi chợ buôn bán bao nhiêu quả trứng?

Cả công ty giúp bản thân với!
Xem thêm: Say đắm với những stt chị ơi anh yêu em !!! ( full) by nguyễn hằng my

Một người mang trứng đi chợ bán. Lần trước tiên bán 1/ số trứng. Lần lắp thêm hai bán 2/3 số trứng còn sót lại thì còn 12 quả trứng. Hỏi bạn đó mang đi chợ phân phối bao nhiêu trái trứng

giải bởi lời văn


Một bà sở hữu trứng ra chợ bán. Bà xuất bán cho người thứ nhất một nửa số trứng với 4 quả, bán ra cho người vật dụng 2 sót lại và 4 quả, xuất bán cho người vật dụng 3 một phần hai số trứng sót lại và 4 quả thì vừa hết. Hỏi bà đó mang theo chợ bao nhiêu quả trứng ?