*

Chọn môn
Tất cả Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên và xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
*

cho 6 điểm trong đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng sản phẩm . Số con đường thẳng đi qua 2 trông 6 điểm đã mang đến làbao nhiêu


*

*

Cho 6 điểm trong đó không tồn tại 3 điểm làm sao thẳng hàng. Số tất cả đường thẳng trải qua 2 vào 6 điêmt đã cho là : ..........đường thẳng


số mặt đường thẳng đi qua hai điểm trong 6 điểm đã cho là:

6x(6-1):2=6x5:2=30:2=15( con đường thẳng)

chúc bạn hok tốt


Bài 1: mang đến 4 điểm A,B,C,D phân biệt. Vẽ 2 mặt đường thẳng trải qua 2 trong 4 điểm sẽ cho. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng?
Bài 2:Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F phân biệt. Hỏi tất cả bao nhiêu mặt đường thẳng trải qua 2 trong 6 điểm vẫn cho trong số trường hòa hợp sau?a) trong 6 điểm không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng?b) tất cả 3 điểm thẳng hàng, bao gồm 4 điểm trực tiếp hàng
Bài 3: cho n điểm phân biệt trong các số ấy có đúng 7...

Bạn đang xem: Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng số đường thẳng đi qua 2 điểm


Bài 1: đến 4 điểm A,B,C,D phân biệt. Vẽ 2 đường thẳng đi qua 2 trong 4 điểm đã cho. Hỏi rất có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

Bài 2:Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F phân biệt. Hỏi tất cả bao nhiêu con đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho trong các trường vừa lòng sau?

a) trong 6 điểm không có ba điểm làm sao thẳng hàng?

b) có 3 điểm trực tiếp hàng, gồm 4 điểm thẳng hàng

Bài 3: mang đến n điểm phân biệt trong các số ấy có đúng 7 điểm thẳng hàng. Kẻ những đường thẳng đi qua các cặp điểm trong n điểm đang cho. Có toàn bộ 190 đường thẳng. Tra cứu n=?

Mong mọi tín đồ giúp mình


#Toán lớp 6
0

cho 6 điểm trong đó không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng số con đường thẳng trải qua 2 điểm trong 6 điểm đã đến là:


#Toán lớp 6
2
Huỳnh Thị Minh Huyền

số con đường thẳng là:

(frac6.left(6-1 ight)2=15)(đường thẳng)

ĐS:15 đường thẳng


Đúng(0)
Kaneki Ken

Có số con đường thẳng là :

(frac6.left(6-1 ight)2=15)( mặt đường thẳng )

Đáp số : 15 con đường thẳng

Tick đến mink nha mọi người


Đúng(0)

Cho 6 điểm trong đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng

Số đường thẳng đi qua 2 điểm trong 6 điểm đã cho rằng ....

HELP ME !!!


#Toán lớp 6
1
bóng tối hắc ám

15 điểm


Đúng(0)

​cho 6 điểm vào đó không có 3 điểm làm sao thẳng hàng . Tính số con đường thẳng đi qua 2 vào 6 điểm đang cho


#Toán lớp 6
2
Quyết Bùi Thị

Giả sử vẽ đường thẳng qua 2 điểm A. BĐiểm A sẽ sở hữu 6cách chon
Điểm B sẽ có 5 bí quyết chọn ( vì nên trừ Điểm A đã lựa chọn rồi )Vậy sẽ sở hữu tất cả: 6.5cách chon.Nhưng vì chưng Đường thẳng đi qua AB hoặc bố đều là một trong những đường, vì vậy đc tính 2 lần.=> số mặt đường thẳng đi qua 20 điểm vẫn là 5.6/2 =15


Đúng(0)
Nguyễn Tuấn Minh

b)Cho 200 điểm trong số đó có năm điểm nào thẳng hàng. Tính số mặt đường thẳng trải qua hai trong những các điểm đã đến .


Đúng(0)

Cho 6 điểm trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng. Số con đường thẳng đi qua 2 điểm vào 6 điểm đó là bao nhiêu ?


#Toán lớp 6
0

Cho 6 điểm trong đó không tồn tại 3 điểm như thế nào thẳng hàng. Số tất cả các con đường thẳng đi qua hai điểm vào 6 điểm đã chỉ ra rằng ?


#Toán lớp 6
1
Võ Thạch Lam

tick cho minh đi rồi bản thân giải cho


Đúng(0)

Cho 6 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể vẻ được bao nhiêu đường thẳng trải qua 2 trong 6 điểm sẽ cho. Cũng câu hỏi như vậy tương tự như với 2012 điểm.


#Toán lớp 6
4
Barack Obama

Điều kiện chung không có 3 điểm trực tiếp hàng

2 điểm kẻ 1 hay thẳng

Thêm một điểm ( 3 điểm)ta kẻ thêm 2 mặt đường thẳng nữa

Thêm 1 điểm (4 điểm) ta kẻ thêm 3 con đường thẳng nữa

.....

Thếm một điểm (6 điểm) ta kẻ thêm 5 mặt đường thẳng nữa

Vậy cùng với 6 điểm rành mạch ta hoàn toàn có thể kẻ được : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 con đường thẳng

Và cùng với 2012 điểm khác nhau ta có thể kẻ được : 1 + 2 + 3 + ...+ 2011 = (1 + 2011) : 2 x 2011 = 2023066 con đường thẳng


Đúng(0)
o0o vật dụng khùng o0o

Bài giải :Với một điểm bất kể trong 6 điểm biệt lập cho trước, ta vẽ được 5 mặt đường thẳng tới các điểm còn lại.

Như vậy cùng với 6 điểm, ta vẽ được 5.6 đường thẳng tới những điểm còn lại. Nhưng như vậy một đường thẳng đã có được tính gấp đôi do đó thực thụ chỉ có

5.6 : 2 = 15 ( mặt đường thẳng)Làm tương tự như với ngôi trường hợp tất cả 2012 điểm, ta đc kết quả là 2023066 đường thẳng nhé!


Đúng(0)

có 6 điểm vào đó không có 3 điểm như thế nào thẳng hàng . Số đường thẳng đi qua hai điểm trong 6 điểm sẽ cholà


#Toán lớp 6
3
Nguyễn Tuấn Tài

6.(6-1) : 2=15

Vậy bao gồm 15 đường thẳng


Đúng(0)
Nguyễn Ngọc Quý

Có: 6(6-1):2 = 15


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

olm.vn


Học liệu
Hỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng

Khi có 20 điểm phân biệt, vào đó không có 3 điểm nào thẳng sản phẩm thì số con đường thẳng kẻ được là 20.(20−1)2=10.19=190(đường thẳng).

Tuy nhiên trong đôi mươi điểm minh bạch đó có đúng 6 điểm thẳng hàng đã được xem là không có ba điểm như thế nào thẳng hàng.

+ ví như trong 6 điểm không tồn tại ba điểm nào thẳng mặt hàng thì số đường thẳng kẻ được đi qua 2 điểm vào 6 đặc điểm đó là 6.52=15(đường thẳng).

+ ví như 6 điểm thẳng mặt hàng thì chỉ tất cả duy nhất 1 mặt đường thẳng đi qua 6 điểm đó.

Do kia số con đường thằng trải qua 6 điểm thằng sản phẩm đã được xem thành 15 đường, tuy nhiên thực tế chỉ có 1 đường.

Vì vậy, với đôi mươi điểm phân biệt trong đó có đúng 6 điểm thẳng hàng, hình như không bao gồm 3 điểm nào khác thẳng sản phẩm thì số mặt đường thẳng kẻ được là:

190 – 15 + 1 = 176 (đường thẳng).

Vậy vẽ được 176 con đường thẳng từ trăng tròn điểm đó.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho n điểm phân biệt trong các số ấy có đúng 7 điểm trực tiếp hàng, trong khi không có 3 điểm nào khác thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng. Có tất cả 211 con đường thẳng. Tính n.


Câu 2:


Tìm trong thực tế các hình ảnh gợi về:

a) hai tuyến phố thẳng song song;


Câu 3:


Cho 5 mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng với nhau và 6 con đường thẳng khác cũng song song với nhau đồng thời giảm 5 mặt đường thẳng vẫn cho. Hãy xác định số giao điểm của chúng.


Câu 4:


b) hai đường thẳng giảm nhau.


Câu 5:


Vẽ hình theo những cách diễn tả sau:

a) Đường trực tiếp d đi qua ba điểm N, P, Q trong các số đó P nằm giữa hai điểm N cùng Q;


Câu 6:


Quan liền kề Hình 13, gọi tên hai tuyến phố thẳng tuy vậy song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của bọn chúng (nếu có).


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại wu.edu.vn


*

links
tin tức wu.edu.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


Viet
Jack

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Thứ Tự Abc Trong Excel Đơn Giản, Dễ, Cách Sắp Xếp Tên Theo Thứ Tự Abc Trong Excel


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


Viet
Jack

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
Viet
Jack