địa chỉ và tác dụng của cục Viễn thám quốc gia trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh là gì? trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi của cục Viễn thám giang sơn trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường như vậy nào? chỉ đạo Cục Viễn thám giang sơn trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường ra sao? tổ chức cơ cấu tổ chức của viên Viễn thám nước nhà trực thuộc bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh là gì?
*
Nội dung chính

Vị trí và chức năng của viên Viễn thám nước nhà trực thuộc bộ Tài nguyên và môi trường là gì?

Tại Điều 1 quyết định 2836/QĐ-BTNMT năm 2022 qui định về địa điểm và tác dụng của viên Viễn thám đất nước trực thuộc bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh như sau:

1. Cục Viễn thám giang sơn là tổ chức trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường có chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng cai quản nhà nước về viễn thám; tổ chức thực hiện các thương mại dịch vụ công về viễn thám theo khí cụ của pháp luật.2. Viên Viễn thám nước nhà có tư bí quyết pháp nhân, có con vệt và tài khoản riêng theo biện pháp của pháp luật, có trụ sở thiết yếu tại tp Hà Nội.

Bạn đang xem: Cục viễn thám quốc gia

Cục Viễn thám tổ quốc là tổ chức triển khai trực thuộc bộ Tài nguyên và môi trường có chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng làm chủ nhà nước về viễn thám; tổ chức triển khai các thương mại dịch vụ công về viễn thám theo cơ chế của pháp luật, tất cả tư bí quyết pháp nhân, tất cả con lốt và thông tin tài khoản riêng theo phép tắc của pháp luật, gồm trụ sở bao gồm tại thành phố Hà Nội.

Cục Viễn thám đất nước (Hình tự Internet)

Nhiệm vụ và quyền lợi của viên Viễn thám đất nước trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh như cầm nào?

Tại Điều 2 quyết định 2836/QĐ-BTNMT năm 2022 lý lẽ về trọng trách và quyền hạn của cục Viễn thám non sông trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh như sau:

1. Chủ trì, phối kết hợp xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành cơ chế, thiết yếu sách, văn bản quy bất hợp pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, trọng trách chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, qui định kỹ thuật, định mức tài chính - kỹ thuật, quy chế, quy trình về viễn thám; phía dẫn, soát sổ và tổ chức thực hiện sau khoản thời gian được phê duyệt.2. Hướng dẫn và tổ chức tiến hành việc ứng dụng viễn thám trong quan tiền trắc, đo lường và tính toán tài nguyên, môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu với các nghành nghề dịch vụ khác ship hàng công tác làm chủ nhà nước, phạt triển tài chính - thôn hội và an ninh - quốc chống theo dụng cụ của pháp luật.3. Xây dựng, công bố report quan trắc, tính toán định kỳ và tự dưng xuất về tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, độc hại môi trường, thay đổi khí hậu bằng technology viễn thám.4. Xây dựng, quản ngại lý, khai thác và quản lý và vận hành công trình hạ tầng thu dìm dữ liệu hình ảnh viễn thám, hệ thống lưu trữ và cách xử trí dữ liệu ảnh viễn thám, đại lý dữ liệu hình ảnh viễn thám và siêu dữ liệu viễn thám, mạng lưới truyền dẫn dữ liệu hình ảnh viễn thám.5. Triển khai tiến hành việc thu nhận, lưu trữ, giải pháp xử lý dữ liệu hình ảnh viễn thám; xây dựng, cập nhật, cung cấp, khai thác, thực hiện thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám; tổng hợp nhu yếu sử dụng thông tin dữ liệu ảnh viễn thám của những bộ, ngành, địa phương và nhiệm vụ đột xuất bên nước giao để xây cất kế hoạch thu dấn dữ liệu ảnh viễn thám thời hạn hàng năm, 05 năm; tổng hợp và chào làng siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.6. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương vào việc: xây dựng, quản ngại lý, quản lý và vận hành công trình hạ tầng thu nhấn dữ liệu hình ảnh viễn thám; thu nhận, xử lý dữ liệu hình ảnh viễn thám; làm chủ chất lượng sản phẩm viễn thám; xây dựng, cập nhật, lưu lại trữ, cung cấp, khai thác, thực hiện thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám, sản phẩm viễn thám; việc bảo đảm an toàn hành lang bình yên kỹ thuật công trình hạ tầng thu dấn dữ liệu ảnh viễn thám; tổng hợp nhu yếu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng, cập nhật, chào làng siêu tài liệu viễn thám và các hoạt động viễn thám không giống theo nguyên lý của pháp luật.7. Thẩm định và đánh giá nội dung liên quan đến khối hệ thống thu thừa nhận dữ liệu hình ảnh viễn thám; vệ tinh viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai quật và thực hiện dữ liệu ảnh viễn thám; ứng dụng và vạc triển công nghệ viễn thám đối với các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương;8. Thanh tra, kiểm tra bài toán chấp hành nguyên tắc của lao lý về viễn thám và cách xử trí vi phi pháp luật về viễn thám theo phân công của bộ trưởng; theo dõi, tổng hợp vận động ứng dụng và cải tiến và phát triển viễn thám trên phạm vi cả nước.9. Thành lập, hiện tại chỉnh phiên bản đồ địa hình, bản đồ chăm đề, cơ sở dữ liệu chuyên đề, update dữ liệu nền thông tin địa lý bằng technology viễn thám theo phân công của bộ trưởng; ứng dụng viễn thám trong sản xuất hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.10. Thẩm định, nghiệm thu các công trình, sản phẩm viễn thám theo quy định.11. Ứng dụng viễn thám với địa tin học trong khảo sát cơ bản, đo đạc, thu thập, phân tích, xử lý những dữ liệu tin tức không gian ship hàng công tác quản lý nhà nước cùng các nhu yếu của thôn hội.12. Cung cấp các thương mại & dịch vụ công về viễn thám theo nguyên tắc của pháp luật.13. Nghiên cứu và phân tích khoa học, trở nên tân tiến ứng dụng và chuyển giao technology viễn thám; gia nhập đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về viễn thám; thông tin thống trị nhà nước về hoạt động viễn thám.14. Có tác dụng đầu mối gia nhập các vận động hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực viễn thám; khuyến nghị mở rộng quan liêu hệ hợp tác và ký kết và hội nhập với những tổ chức quốc tế và khu vực về viễn thám; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong vấn đề đàm phán, ký kết các điều cầu quốc tế; tiến hành các chương trình, dự án về vừa lòng tác quốc tế theo phân công của bộ trưởng.15. Làm chủ tài chính, gia tài Nhà nước giao; thống trị hoạt động thương mại dịch vụ công trực thuộc lĩnh vực quản lý của cục theo quy định của pháp luật; tiến hành trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc viên theo chính sách của pháp luật.16. Cai quản tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, công chức, viên chức, người lao động thuộc viên theo phân cấp của bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh và theo biện pháp của pháp luật.17. Thực hiện cải tân hành chủ yếu theo chương trình, kế hoạch cách tân hành chính của cục Tài nguyên và môi trường xung quanh theo phân công của bộ trưởng.18. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, lao lý về viễn thám theo phân công của bộ trưởng.19. Thống kê, báo cáo định kỳ và thốt nhiên xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao.20. Triển khai các nhiệm vụ khác do bộ trưởng liên nghành giao.

Cục Viễn thám giang sơn trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên có những nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên theo phép tắc pháp luật.

Lãnh đạo cục Viễn thám quốc gia trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên ra sao?

Tại Điều 3 quyết định 2836/QĐ-BTNMT năm 2022 qui định về lãnh đạo của viên Viễn thám tổ quốc trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh như sau:

1. Chỉ huy Cục Viễn thám non sông có viên trưởng và không thật 03 Phó viên trưởng.2. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước lao lý và trước bộ trưởng liên nghành về các nhiệm vụ được giao; phát hành các văn phiên bản cá biệt, văn bạn dạng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và những văn bạn dạng khác theo phân cấp, ủy quyền của bộ trưởng; ban hành quy chế làm việc và quản lý các hoạt động vui chơi của Cục.3. Phó viên trưởng giúp vấn đề Cục trưởng, phụ trách trước viên trưởng và trước quy định về lĩnh vực công tác được phân công.

Lãnh đạo cục Viễn thám đất nước có cục trưởng và không thực sự 03 Phó cục trưởng. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước luật pháp và trước bộ trưởng về những nhiệm vụ được giao; ban hành các văn phiên bản cá biệt, văn phiên bản hướng dẫn chăm môn, nghiệp vụ. Phó cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước cục trưởng và trước lao lý về lĩnh vực công tác được phân công.

Cơ cấu tổ chức của cục Viễn thám non sông trực thuộc bộ Tài nguyên và môi trường là gì?

Tại Điều 4 đưa ra quyết định 2836/QĐ-BTNMT năm 2022 phương tiện về cơ cấu tổ chức tổ chức của viên Viễn thám đất nước trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh như sau:

1. Phòng hạ tầng và technology viễn thám.2. Phòng planer tổng hợp.3. Phòng làm chủ hoạt cồn viễn thám.4. Văn phòng.5. Đài Viễn thám trung ương.6. Trung tâm đo lường tài nguyên môi trường thiên nhiên và chuyển đổi khí hậu.7. Trung chổ chính giữa Kiểm định quality sản phẩm và cải tiến và phát triển ứng dụng viễn thám.8. Trung tâm tin tức và tài liệu viễn thám.Văn phòng và các tổ chức công cụ từ khoản 5 đến khoản 8 Điều này là đối chọi vị dự toán cấp III, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bội bạc Nhà nước và ngân hàng theo điều khoản của pháp luật.Cục trưởng cục Viễn thám giang sơn trình bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của những đơn vị sự nghiệp công lập trực ở trong Cục; phát hành Quyết định cơ chế chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của văn phòng và các phòng trực thuộc Cục.

Cục Viễn thám non sông trực thuộc cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh có tổ chức cơ cấu tổ chức gồm phòng cơ sở hạ tầng và technology viễn thám; phòng chiến lược tổng hợp; phòng làm chủ hoạt rượu cồn viễn thám; văn phòng; Đài Viễn thám trung ương; Trung tâm đo lường và tính toán tài nguyên môi trường xung quanh và thay đổi khí hậu; Trung vai trung phong Kiểm định chất lượng sản phẩm và cách tân và phát triển ứng dụng viễn thám; Trung tâm tin tức và tài liệu viễn thám.

cỗ TN&MT: Trao đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tân tuyến giữ dùng cho trưởng Vụ tổ chức triển khai cán bộ. Rà soát soát hạng mục phế liệu nhập khẩu. Thủ tướng thị gần cạnh hoạt động, làm việc với Formosa Hà Tĩnh. Làm chủ nhập khẩu truất phế liệu và áp dụng phế liệu làm vật liệu sản xuất.
cục Viễn thám Quốc gia: 40 năm thiết kế và cải cách và phát triển

Sáng 15/12, tại Hà Nội, cục Viễn thám giang sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm xuất bản và cách tân và phát triển (1980 - 2020). Máy trưởng bộ TN&MT Lê Công Thành tới dự và phát biểu tại buổi lễ.


*

Thứ trưởng bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Cục Viễn thám quốc gia

Tham dự buổi lễ tất cả các đồng minh nguyên lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia; lãnh đạo những đơn vị trực thuộc cỗ TN&MT; thay mặt đại diện Văn phòng chủ yếu phủ, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, Tập đoàn, những công ty nước ngoài; cán bộ, viên chức, fan lao cồn đã về hưu qua các thời kỳ cùng tổng thể cán bộ của Cục.

Những thành tựu nổi bật trong 40 năm qua

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Khánh, cục trưởng cục Viễn thám đất nước đã ôn lại hầu như kỷ niệm của đoạn đường 40 năm sản xuất và cải cách và phát triển - đoạn đường dài cùng với sự biến hóa lớn về trung bình vóc cũng giống như vị trí của cục trong ngành tài nguyên cùng môi trường.

Trong xuyên suốt 40 năm qua, viên Viễn thám quốc gia đã đạt được không ít thành tích xứng đáng biểu dương. Tức thì từ hồ hết năm khó khăn nhất của khu đất nước, trong giai đoạn bị cấm vận, Trung trung khu Viễn thám đã ứng dụng thành công công nghệ cao vào trong thực tiễn, góp thêm phần phát triển kinh tế xã hội cùng bảo đảm an ninh quốc phòng. Viễn thám, ban đầu, chỉ được ứng dụng cho công tác cập nhật bạn dạng đồ địa hình, nay đã được ứng dụng rộng rãi cho các ngành và nghành nghề trong cả nước. Cộng đồng ứng dụng technology viễn thám từ trung ương đến địa phương đã tạo nên và càng ngày càng phát triển.

*

Ông Nguyễn Quốc Khánh, cục trưởng cục Viễn thám giang sơn phát biểu trên buổi lễ

Với sự cải cách và phát triển không hoàn thành của viễn thám, năm 2013, viên Viễn thám quốc gia đã thừa nhận được thành lập và biến chuyển một lĩnh vực thống trị nhà nước trực  thuộc cỗ TN&MT. Những văn bạn dạng quy phi pháp luật về viễn thám đang và đang được ban hành; hạ tầng viễn thám ngày càng phát triển gồm vệ tinh viễn thám, trạm thuế đường bộ nhận dữ liệu hình ảnh viễn thám, cơ sở tài liệu viễn thám; thông tin trích xuất từ dữ liệu viễn thám được sử dụng rộng rãi cho những ngành, nghành nghề dịch vụ từ tw đến địa phương.

Bên cạnh đó, các dự án, nhiệm vụ chuyên môn đều có quality tốt, có ý nghĩa sâu sắc to phệ trong việc làm chủ tài nguyên vạn vật thiên nhiên và đảm bảo môi trường và được bộ Tài nguyên cùng Môi trường đánh giá cao. Đặc biệt, kết quả dự án “Giám cạnh bên tài nguyên môi trường biển, hải hòn đảo bằng công nghệ viễn thám được đánh giá là sự kiện rất nổi bật năm 2014 của cỗ Tài nguyên và Môi trường.

“Nhân lúc này có thể chấp nhận được tôi thanh minh lòng biết ơn chân thành và sâu sắc so với sự đon đả và chỉ huy sát sao của các đồng chí lãnh đạo Bộ, nguyên chỉ huy Bộ, các đồng chí nguyên chỉ đạo Cục qua những thời kỳ, những cán bộ, công chức, viên chức và fan lao rượu cồn của Cục. Những kế quả mà Cục đã chiếm lĩnh được là việc nỗ lực phấn đấu, sự hy sinh khổ sở của không ít thế hệ cán bộ, bạn lao động đã từng có lần nhiều năm đồng cam cộng khổ trên từng bước một đường xuất bản và cách tân và phát triển của ngành, họ tôn vinh, ghi nhớ công lao, đóng góp, công hiến to lớn lớn của những thế hệ cha, anh.

Tiếp nối truyền thống của những thế hệ thân phụ anh, cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và fan lao hễ Cục Viễn thám giang sơn sẽ thường xuyên phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhà động, sáng tạo, xong nhiệm vụ xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp thêm phần xây dựng và trở nên tân tiến ứng dụng viễn thám vào các nghành nghề của cuộc sống xã hội, đưa trình độ chuyên môn ứng dụng technology viễn thám của nước ta ngang trung bình với những nước trong khu vực, những nước đang trở nên tân tiến trên chũm giới.” - Ông Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.

*

Thừa ủy quyền của quản trị nước, đồ vật trưởng Lê Công Thành vẫn trao tặng ngay Huân chương Lao cồn hạng bố cho ông Lê Minh, nguyên người có quyền lực cao Trung trung khu Viễn thám quốc gia

Phát triển nghệ viễn thám biến đổi một trong các trụ cột của hệ thống quan trắc, đo lường tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt đại diện Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo cỗ TN&MT, sản phẩm công nghệ trưởng Lê Công Thành chúc mừng, biểu dương, nhận xét cao rất nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, trở nên tân tiến và bảo vệ đất nước của các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức cục Viễn thám tổ quốc trong suốt đoạn đường 40 năm qua.

Thứ trưởng mang lại rằng, mặc dù trong 40 năm gây ra và phân phát triển, viên Viễn thám non sông đã đạt được nhiều thành tích rất là đáng khích lệ, đã làm được Đảng và Nhà nước bộ quà tặng kèm theo thưởng nhiều danh hiệu cao cả để ghi nhận thêm những đóng góp của cục trong việc làm xây dựng, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, cục Viễn thám đang đương đầu với nhiều thử thách đó là yêu mong phát triển tổ quốc và xu thế cải cách và phát triển như vũ bão của khoa học, kỹ thuật, technology đặt ra nhiều trách nhiệm mới cho hoạt động vui chơi của lĩnh vực viễn thám trong số những năm tới.

Để đã đạt được những thành tựu to to hơn nữa trong thời hạn tới, tổng thể cán bộ nhân viên Cục Viễn thám non sông phải đoàn kết, đẩy mạnh trí tuệ tập thể, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ đặc trưng như: tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phi pháp luật, cơ chế, chế độ thuộc lĩnh vực viễn thám; tăng cấp cơ sở hạ tầng viễn thám bảo vệ nhu cầu dữ liệu viễn thám cho các cơ quan lại Trung ương, địa phương và xã hội ứng dụng technology viễn thám; phát triển nghệ viễn thám vươn lên là một trong số trụ cột của khối hệ thống quan trắc, tính toán tài nguyên vạn vật thiên nhiên và môi trường; phân phát triển cộng đồng ứng dụng công nghệ viễn thám rộng rãi trên cả nước; đồng thời tăng nhanh nghiên cứu giúp khoa học, thích hợp tác thế giới về viễn thám, xây dựng nghành viễn thám tiếp cận với trình độ chuyên môn của khu vực và trên thay giới.

Thứ trưởng tin cẩn rằng với truyền thống lịch sử cần cù, năng động, sáng tạo và sự đoàn kết, độc nhất vô nhị trí của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong trong cả 40 năm qua, cục Viễn thám đất nước sẽ phát huy truyền thống vinh hoa của mình, cố gắng nỗ lực vượt qua các khó khăn, dứt xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tiến trình tới, tiếp tục đóng góp thêm phần to to hơn nữa vào xây dựng, thay đổi mới, tiến bộ hóa ngành tài nguyên với môi trường.

Xem thêm: Khoảnh Khắc Hớ Hênh Phản Cảm Của Sao Việt, Những Hình Ảnh Hở Hang Quá Đà Của Sao Việt

*

Thứ trưởng Lê Công Thành trao khuyến mãi ngay các phần thưởng cao quý cho các cá thể của viên Viễn thám quốc gia

Cũng trên buổi lễ, thừa ủy quyền của chủ tịch nước, máy trưởng Lê Công Thành đang trao khuyến mãi Huân chương Lao hễ hạng cha cho ông Lê Minh, nguyên giám đốc Trung trọng điểm Viễn thám non sông vì đã gồm thành tích xuất sắc trong công tác, góp thêm phần vào sự nghiệp xây dừng chủ nghĩa xóm hội và đảm bảo Tổ quốc; trao khuyến mãi Bằng khen của cục trưởng cỗ TN&MT, Danh hiệu đồng chí thi đua ngành TN&MT cho các cá nhân của viên Viễn thám quốc gia.