Bảng tóm tắt công thức ghép đồ chuẩn trong Đấu trường công lý

Bên cạnh việc có thêm trang bị mới trong DTCL mùa 4 này thì Riot Games cũng cho làm lại hình ảnh của một số trang bị trong mùa giải mới này. Các trang bị mới DTCL mùa 4 sẽ chỉ thêm vào một vài món hàng mới, còn đâu đa số vẫn giữ nguyên và chỉ thay đổi về chỉ số.

Bạn đang xem: Cách ghép đồ đấu trường chân lý mùa 9, đồ mới dtcl mùa 9

Và trong mùa 4 này, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với Tàn Kiếm và Bùa Đỏ. Đồng thời toàn bộ trang bị ghép từ Xẻng Vàng cũng sẽ được làm lại, trừ Giáp Thiên Nhiên. Phù hợp cho Hệ Tộc DTCL mùa 4 mới.

Các tướng DTCL mùa 4 cũng sẽ có lối lên đồ như các tướng ở mùa 3 này, và sẽ ảnh hưởng không ít đến những đội hình mạnh DTCL mùa 4 này. Dưới đây là công thức ghép trang bị DTCL mùa 4

Những vật phẩm mới trong ĐTCL mùa 4

Trang bị Áo Choàng Lửa thay cho Bùa Đỏ

Công thức ghép của Giáp Lửa sẽ là công thức ghép Bùa Đỏ cũ: Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ.

Khi bắt đầu trận đấu, và cứ sau 1 giây, một kẻ địch ngẫu nhiên trong vòng 2 ô bị thiêu đốt 25% máu tối đa của chúng trong 10 giây. Bất kỳ hiệu ứng hồi máu nào cũng sẽ giảm 50%.

Trang bị Thú Tượng Thạch Giáp thay cho Tàn Kiếm

Công thức ghép Thú Tượng Thạch Giáp chính là công thức ghép Tàn Kiếm (Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc): Tướng sở hữu sẽ nhận được thêm 12 Giáp và 12 Kháng Phép cho mỗi kẻ địch ngắm đến họ.

Khiên Thép

Nhiệt Huyết Song Đấu

Gia Truyền Thần Rừng

Mũ Pháp Sư

Áo Choàng U Hồn

Gươm Thánh Thần

Hộ Giáp Tiên Phong

Cờ Chiến Tướng

Kiếm Ma Youmuu

Cách ghép đồ Đấu trường chân lý mùa 4

Công thức ghép Kiếm B.F

Kiếm B.F + Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần.Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Thương Shojin.Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.Kiếm B.F + Xẻng vàng = Gươm Của Vua Vô Danh.Công thức ghép Gậy Quá Khổ

Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Thủy Rabadon.Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thư Morello.Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.Gậy Quá Khổ + Xẻng vàng = Bọc Bộc Phá.Công thức ghép Cung Gỗ

Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh.Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.Cung Gỗ + Xẻng vàng = Móng Vuốt Mật Thám.Công thức ghép Găng Đấu Tập

Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm.Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch.Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc.Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Thủy Ngân.Găng Đấu Tập + Xẻng vàng = Trái Tim Hắc Tinh.Công thức ghép Đai Khổng Lồ

Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Bùa Đỏ.Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.Đai Khổng Lồ + Xẻng vàng = Áo Giáp Hộ Vệ.Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần

Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn Thương Shojin.Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tim Băng.Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ.Nước Mắt Nữ Thần + Xẻng vàng = Bùa Vệ Binh Tinh Tú.Công thức ghép Giáp Lưới

Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Bùa Đỏ.Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng.Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Tàn Kiếm.Giáp Lưới + Xẻng vàng = Huy Hiệu Nổi Loạn
Công thức ghép Áo Choàng Bạc

Áo Choàng Bạc + Kiếm B.F = Huyết Kiếm.Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân.Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Tàn Kiếm.Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.Áo Choàng Bạc + Xẻng vàng = Quả Cầu Thiên Tinh.

Công thức ghép xẻng vàng Đấu trường chân lý

Xẻng vàng + Kiếm B.F = Gươm Của Vua Vô Danh.Xẻng vàng + Gậy Quá Khổ = Bọc Bộc Phá.Xẻng vàng + Cung Gỗ = Móng Vuốt Mật Thám.Xẻng vàng + Găng Đấu Tập = Trái Tim Hắc Tinh.Xẻng vàng + Đai Khổng Lồ = Áo Giáp Hộ Vệ.Xẻng vàng + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Vệ Binh Tinh Tú.Xẻng vàng + Giáp Lưới = Huy Hiệu Nổi Loạn.Xẻng vàng + Áo Choàng Bạc = Quả Cầu Thiên Tinh.Xẻng vàng + Xẻng vàng = Giáp Sinh Tồn.

Cách lên đồ, bộ trang bị chuẩn cho tất cả các vị tướng mới trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 7 - Vùng Đất Rồng mới nhất 2022.

Các vị tướng trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 7 - Vùng Đất Rồng chắc chắn sẽ khiến không ít người cảm thấy bối rối bởi lối chơi cùng bộ kỹ năng hoàn toàn mới. Để tối ưu hóa tiềm năng của chúng, bạn không chỉ cần xây dựng một đội hình với các tộc hệ phù hợp mà còn cần lên đồ thật chuẩn xác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lên đồ cho tất cả các vị tướng trong DTCL Mùa 7.

Lưu ý:

Đây chỉ là những cách lên trang bị phổ biến nhất, có thể thay đổi tùy theo đội hình và lối chơi của bạn.avg là số lượng trang bị trung bình được mang trên tướngAo Shin và Aurelion Sol thường sử dụng các trang bị năng lượng, SMPT và tốc độ đánh. Tất nhiên, ấn Pháp Sư là một món đồ không thể nào thiếu được với 2 vị tướng này.

Danh sách 58 tướng mới trong DTCL Mùa 7

Các tộc hệ mới trong DTCL Mùa 7


Sy"fen, Daeja và Shi Oh Yu thường được ưu tiên cầm các món sát thương tay, trong khi Idas mang toàn trang bị phòng thủ. Ezreal thì cầm đa dạng của AD lẫn AP.Heimerdinger, Karma và Jinx thường cầm các trang bị hỗ trợ như Cờ Lệnh Zeke, Cốc Hài Hòa và Phong Kiếm.Olaf và Nami là 2 carry rất thường xuyên được sử dụng ở đầu mùa. Trong khi đó Nidalee là vị tướng mới nổi lên với các trang bị sát thương tay.Sett là ngôi sao mới nổi trong DTCL Mùa 7 với đội hình full Cuồng Long và lên toàn các trang bị sát thương tay. Trong khi đó, Shyvana 10 vàng thường chuộng lối chơi full tank hoặc chỉ dame bằng Huyết Kiếm cùng Quyền Năng Khổng Lồ.Varus, Xayah và Yone có bộ trang bị khá giống nhau, có thể thay thế cho nhanh trong đại đa số trường hợp muốn xoay bài trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 7.

Trên đây là cách lên đồ của toàn bộ các vị tướng mới trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 7, các carry hay được sử dụng như Yasuo, Xayah, Varus, Ao Shin, Aurelion Sol, Corki, Diana, Daeja, Idas, Shi Oh Yu, Sy"fen, Olaf, Shyvana luôn luôn được ưu ái từ 2 - 3 trang bị.

Xem thêm: 4 Cách Lấy Dữ Liệu Từ File Khác Trong Excel, Lấy Dữ Liệu Từ File Excel Khác

Điều này đã phần nào chứng tỏ được rằng chúng rất được ưa chuộng và đang là các carry xứng đáng được xây dựng đội hình để đánh xung quanh.

Các lõi công nghệ mới trong DTCL Mùa 7


*
Rain/Theo Art
Times - Copy
https://giaitri.arttimes.vn/news-tt/cach-len-do-tat-ca-cac-tuong-trong-dtcl-mua-7-258512.html
Copy link